นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 ออนไลน์ 2 คน
 วันนี้ 11 คน
 เมื่อวานนี้ 28 คน
 เดือนนี้ 554 คน
 เดือนที่ผ่านมา 931 คน
 ทั้งหมด 53,761 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2557
 
     
 
  ประกาศรับสมัครนักเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน) - โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี - โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาสูงสุดจากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 - รับประกันการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในทุกมิติเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา โดยครูเฉพาะทาง จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รับประกันคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 100% - รับประกันนักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากครูชาวต่างชาติ 100% - ฟรี!! เรียนเสริมหลังเลิกเรียนทุกวัน - ฟรี!! เครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน/หนังสือเรียน/อาหารกลางวันและนม และอื่นๆ อีกมากมาย - ฟรี!! ทุนการศึกษา และโอกาสดีดีจากผู้มีอุปการะคุณอีกมากมาย (เปิดอ่าน20)
 
 
  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน426)
 
  วันที่ทำกิจกรรม   ชื่อกิจกรรม
   20/3/2563 ถึง 20/3/2563   กิจกรรมบัณฑิตน้อย ชั้น อนุบาล 2 , รับปพ.1 ชั้น ป.6 และรับผลการเรียนทุกระดับชั้น
   9/3/2563 ถึง 9/3/2563   ปิดภาคเรียน 2 / 2562
   13/3/2563 ถึง 13/3/2563   กิจกรรม Day Camp
   4/3/2563 ถึง 4/3/2563   นักเรียนชั้น ป.๓ รับการทดสอบระดับชาติ NT
   9/3/2563 ถึง 10/3/2563   สอบปลายภาค
   14/2/2563 ถึง 14/2/2563    กิจกรรมวันเศรษฐีน้อย
   7/2/2563 ถึง 7/2/2563   กิจกรรมวันมาฆบูชา
 
 
ชื่อผลงาน: ผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย
เจ้าของผลงาน: ครูณปภัช เณรจาที
9/9/2562
ชื่อผลงาน: ครูดีศรีประถมกรุงเทพฯ
เจ้าของผลงาน:
21/5/2562
ชื่อผลงาน: รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ
เจ้าของผลงาน: นางสาวไกรวัลย์ ธะนู
16/1/2561
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
506 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-4650397 โทรสาร 02-4655010 อีเมล์ : sangkrajai@gmail.com