นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 ออนไลน์ 2 คน
 วันนี้ 14 คน
 เมื่อวานนี้ 31 คน
 เดือนนี้ 73 คน
 เดือนที่ผ่านมา 747 คน
 ทั้งหมด 55,023 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2557
 
     
   
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน

หลวงแจ่มวิชาสอนถวายที่ดินและอาคาร

          วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๘ คุณหลวงแจ่มวิชาสอน ได้ย้ายโรงงานยาสีฟันวิเศษนิยมที่หน้าวัดไปอยู่ที่อำเภอพระโขนง พระนคร คุณหลวงจึงได้ถวายที่ดินของตนที่อยู่ติดกับเขตวัดให้เป็นธรณีผืนเดียว อันเป็นสมบัติของพระศาสนา กับได้ยกอาคารให้เป็นสถานที่ศึกษาประชาบาล ณ ศาลาการเปรียญวัดสังข์กระจาย ท่ามกลางคณะสงฆ์ประชุมอนุโมทนา ซึ่งมีสำเนาตามคำถวาย ดังต่อไปนี้

          ตั้งนะโม ๓ ครั้ง

          ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายที่ดินตามโฉนดที่ ๒๘ น.พ.๕๒ ต.วา (มีชื่อหลวงแจ่มวิชาสอนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์) กับโฉนดที่ดิน ๒๓๔๐ น.ท.๘๘ ต.วา (มีชื่อนางแจ่มวิชาสอน [ผิน นิยมเหตุ]เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์) รวม ๒ โฉนด ๑๔๐ ต.วา เป็นที่ผืนเดียวกัน ตั้งอยู่ติดต่อกับที่ดินของวัดสังข์กระจาย ส่วนอาคารซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินผืนนี้สองหลัง กับที่ปลูกอยู่ในที่ดินของวัด ๑ หลัง รวม ๓ หลัง ขออุทิศให้เป็นสถานศึกษาประชาบาลในความอุปการะของพระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์ในพระอารามนี้ จงรับที่ดินและอาคารของข้าพเจ้าดังกล่าวแล้ว เพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ

 

                                                                                                                                       หลวงแจ่มวิชาสอน

(คัดจากหนังสือประวัติสังข์กระจาย หลวงพ่อพระกัจจายน์

กับวรรณคดีเวสสันดรกัณฑ์ชูชกสำนักวัดสังข์กระจาย พ.ศ.๒๕๐๑ หน้า ๘๘-๔๙)

 

การเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ

          โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๒ กระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติให้เปิดการสอนอย่างเป็นทางการและเพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงแจ่มวิชาสอน และวัดสังข์กระจายวรวิหาร กระทรวงจึงอนุญาตให้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

          ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร :กพด.)

          ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์

 

 

 

 


 

 

 

 

 

สีโรงเรียน
แสด–เหลือง

 

 

 

 

 

ตราโรงเรียน
หอยสังข์วางบนพาน
อักษรย่อ ส.ส.จ.

 
 

โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
506 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-4650397 โทรสาร 02-4655010 อีเมล์ : sangkrajai@gmail.com