นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 ออนไลน์ 1 คน
 วันนี้ 7 คน
 เมื่อวานนี้ 28 คน
 เดือนนี้ 272 คน
 เดือนที่ผ่านมา 1,093 คน
 ทั้งหมด 51,553 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2557
 
     
   
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน) โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
3. ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น ดังนี้
                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 7.38                         
   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 7.80 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้นร้อยละ 9.93            
 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.75
               3. รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว ปีการศึกษา 2558 - 2560 โดยการไฟฟ้านครหลวง
 

  
 

 

 

 

 

สีโรงเรียน
แสด–เหลือง

 

 

 

 

 

ตราโรงเรียน
หอยสังข์วางบนพาน
อักษรย่อ ส.ส.จ.

 
อัตลักษณ์
             เด็กสังข์กระจาย อนามัยดี มีจรรยา รักษาวินัย ตั้งใจเรียน

โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
506 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-4650397 โทรสาร 02-4655010 อีเมล์ : sangkrajai@gmail.com