นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 ออนไลน์ 1 คน
 วันนี้ 11 คน
 เมื่อวานนี้ 31 คน
 เดือนนี้ 70 คน
 เดือนที่ผ่านมา 747 คน
 ทั้งหมด 55,020 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2557
 
     
ชื่อ-นามสกุล: นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เอก: บริหารการศึกษา
สถาบัน:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางเบญจมาศ วรรณทวี
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เอก: คหกรรม
สถาบัน:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวกนิษฐา สีสถาน
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เอก: สังคมศึกษา
สถาบัน:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวไกรวัลย์ ธะนู
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เอก: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สถาบัน:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวบุษบา พ่วงน้อย
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เอก: ประถมศึกษา
สถาบัน:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวจุฑามณี วัคคีพรหม
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เอก: ภาษาอังกฤษ
สถาบัน:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาววิชญา เรืองบุญกรุด
ชื่อเล่น: ครูโม
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ครู ค.ศ. 1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เอก: ภาษาไทย
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาว ศุภญา ไพแก้ว
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เอก: คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบัน:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางวรรณา ธนบวร
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ครู
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เอก: ปฐมวัย
สถาบัน:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวจิตรา หมายกรกลาง
ชื่อเล่น: ครูแจน
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ครูอัตรจ้าง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เอก: คณิตศาสตร์
สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
   
ชื่อ-นามสกุล: ครูธวัลพร ศรพรหมฉาย
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เอก:
สถาบัน:
   
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวจุรีรัตน์ สีสถาน
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ครูธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เอก: ภาษาอังกฤษ
สถาบัน:
   
ชื่อ-นามสกุล: นายนพเก้า ศรีจรูญ
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ลูกจ้างประจำ (ช่างไฟฟ้า 3)
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 6
เอก:
สถาบัน:
   
ชื่อ-นามสกุล: นายขาล จันทร์ดี
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ลูกจ้างประจำ (ช่างไฟฟ้า 4)
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6.
เอก:
สถาบัน:
   
ชื่อ-นามสกุล: นายประสิทธิ์ เกษเพ็ชร
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: ลูกจ้างประจำ (ช่างไฟฟ้า 4)
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6.
เอก:
สถาบัน:
   
ชื่อ-นามสกุล: น.ส.เตือนใจ เอี่ยมสอาด
ชื่อเล่น:
ชั้นที่สอน:
ตำแหน่ง: พี่เลี้ยงเด็กพิการ
วุฒิการศึกษา
เอก:
สถาบัน:
   
ทั้งหมด 16 รายการ 1 / 1
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
506 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-4650397 โทรสาร 02-4655010 อีเมล์ : sangkrajai@gmail.com