นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 ออนไลน์ 1 คน
 วันนี้ 11 คน
 เมื่อวานนี้ 18 คน
 เดือนนี้ 704 คน
 เดือนที่ผ่านมา 589 คน
 ทั้งหมด 56,243 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2557
 
     

ร่วมการแข่งขันทักษะอาชีพ กพด. ระดับภูมิภาค

วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะอาชีพ ระดับภูมิภาค

ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภทงานประดิษฐ์ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับชั้นอนุบาล

 

 

 

ผู้อำนวยการธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์ มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทงานประดิษฐ์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ได้แก่ ๑.เด็กหญิงวรกาญจน์ โสดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๒.เด็กหญิงชวิศา มหาสัตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๓.เด็กหญิงกชกร เดชชาญชัยวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เจ้าของผลงาน:

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (4 kb)

เขียนเมื่อ 21 พฤษภาคม 2562 | อ่าน 204
เขียนโดย โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน)

       
  อ่านผลงานนักเรียนอื่นๆ 10 อันดับล่าสุด
 
   
ชื่อผลงาน: ชนะเลิศกิจกรรมงานประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ กพด.
เจ้าของผลงาน:
19/8/2562
   
ชื่อผลงาน: ชนะเลิศการแข่งขันทักษะอาชีพ กพด. ระดับประเทศ
เจ้าของผลงาน:
24/5/2562
   
ชื่อผลงาน: ผลการแข่งขันศิลปหัตถหรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เจ้าของผลงาน: ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน)
21/11/2561
   
ชื่อผลงาน: นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น (ผลการเรียน 4.00) ในปีการศึกษา 2560
เจ้าของผลงาน: ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน)
19/11/2561
   
ชื่อผลงาน: รางวัลจากวารสารเพลิน
เจ้าของผลงาน: ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน)
19/11/2561
 
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
506 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-4650397 โทรสาร 02-4655010 อีเมล์ : sangkrajai@gmail.com