นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 ออนไลน์ 3 คน
 วันนี้ 28 คน
 เมื่อวานนี้ 34 คน
 เดือนนี้ 525 คน
 เดือนที่ผ่านมา 1,576 คน
 ทั้งหมด 38,681 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2557
 
     

รับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ

วันที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนวัดสังข์กระจายร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมป์ และรับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ดังนี้

                             - นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์         รางวัล ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

                            - นางสาวกนิษฐา สีสถาน           รางวัล ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประเภทครูผู้สอน

                            - นายเฉลิมยศ  ญาดี                รางวัล ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประเภทครูผู้สอน

                            - นางสาวจินตรัตน์ ม่วงชุม         รางวัล ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประเภทครูผู้สอน

เจ้าของผลงาน:

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (4 kb)

เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2560 | อ่าน 546
เขียนโดย โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน)

       
  อ่านผลงานครูอื่นๆ 10 อันดับล่าสุด
 
   
ชื่อผลงาน: รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ
เจ้าของผลงาน: นางสาวไกรวัลย์ ธะนู
16/1/2561
   
ชื่อผลงาน: รางวัลศรีดีศรีประถมกรุงเทพ
เจ้าของผลงาน: นายนพเก้า ศรีจรูญ
16/1/2561
 
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
506 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-4650397 โทรสาร 02-4655010 อีเมล์ : sangkrajai@gmail.com