นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 ออนไลน์ 1 คน
 วันนี้ 13 คน
 เมื่อวานนี้ 31 คน
 เดือนนี้ 72 คน
 เดือนที่ผ่านมา 747 คน
 ทั้งหมด 55,022 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2557
 
     

ผลการแข่งขันศิลปหัตถหรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

          โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ดังนี้
๑.กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.๑-ม.๓ ฝึกซ้อมโดยครูกนิษฐา สีสถาน และครูจุรีรัตน์ สีสถาน
๒.กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทยป.๔-ป.๖ รางวัลเหรียญทองแดง ฝึกซ้อมโดยครูกนิษฐา สีสถาน และครูจุรีรัตน์ สีสถาน
๓.กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๑-ป.๓ รางวัลเหรียญทองแดง ฝึกซ้อมโดยครูกนิษฐา สีสถาน และครูจุรีรัตน์ สีสถาน
๔.กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน multi-skill ป.๔-๖ รางวัลเหรียญเงินและการแข่งขันเล่านิทาน storytelling ป.๔-๖ รางวัลเหรียญทองแดง
ฝึกซ้อมโดยครูจุฑามณี วัคคีย์พรหม
๕.กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ป.๔-๖ รางวัลเหรียญทอง ฝึกซ้อมโดยครุศุภญา ไพแก้ว
๖.กลุ่มสาระภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป.๑-ป.๓ ระดับทอง อันดับ ๕ ,เรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ ป.๑-ป.๓) ระดับทอง อันดับ ๔๒ , เรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ ป.๔-ป.๖) ระดับทอง อันดับ ๑๙ , และพินิจวรรณคดี ป.๔-ป.๖ ระดับเงิน อันดับ ๘ ฝึกซ้อมโดยครูวิชญา เรืองบุญกรุด
๗. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.๔-๖ รางวัลเหรียญทองแดง ฝึกซ้อมโดยครูวิชญา เรืองบุญกรุด

(ผลการแข่งขัน ณ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑)

 

เจ้าของผลงาน: ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (4 kb)

เขียนเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน 300
เขียนโดย โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน)

       
  อ่านผลงานนักเรียนอื่นๆ 10 อันดับล่าสุด
 
   
ชื่อผลงาน: ชนะเลิศกิจกรรมงานประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ กพด.
เจ้าของผลงาน:
19/8/2562
   
ชื่อผลงาน: ชนะเลิศการแข่งขันทักษะอาชีพ กพด. ระดับประเทศ
เจ้าของผลงาน:
24/5/2562
   
ชื่อผลงาน: ร่วมการแข่งขันทักษะอาชีพ กพด. ระดับภูมิภาค
เจ้าของผลงาน:
21/5/2562
   
ชื่อผลงาน: นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น (ผลการเรียน 4.00) ในปีการศึกษา 2560
เจ้าของผลงาน: ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน)
19/11/2561
   
ชื่อผลงาน: รางวัลจากวารสารเพลิน
เจ้าของผลงาน: ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน)
19/11/2561
 
โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
506 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-4650397 โทรสาร 02-4655010 อีเมล์ : sangkrajai@gmail.com